canva-photo-editor-3

Erlend Skei er frilans kontrabassist og pedagog.

Han har mastergrad i utøvende kontrabass og faglærerutdanning fra NTNU, Institutt for musikk i Trondheim hvor han hadde Stanislaw Kulhawczuk som kontrabasslærer. Han har i tillegg studert et år hos Dan Styffe ved Norges musikkhøgskole.

Erlend underviser i kontrabass ved Musikk på Majorstuen skole og Musikkskolen ved Barrat Due. Han er kontrabasslærer i Nittedal strykeorkester, hvor han også er leder for juniororkesteret. Han blir ofte brukt som instruktør på seminar og kurs, og har vært lærer både ved Valdres sommersymfoni og Ringerike sommersymfoni.

Som frilansbassist jobber Erlend jevnlig i Oslo filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Trondheimsolistene, Oslo Camerata og Stabsmusikken.

Han var fast ansatt ved Operaen i Kristiansund fra 2003-2010, og har tidligere vært basslærer ved Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (1999-2003), Kristiansund kulturskole og Atlanten v.g. skole (2003-2009).

Erlend jobber aktivt med rekruttering av unge kontrabassister, og er initiativtaker og leder i Norsk kontrabassklubb.